adam kacha

×

Dialog with a tv

video, 2021

MapInformation­Reference

Stejně jako mnoho dalších fenoménů, i mapa prošla zcela redefinujícími změnami. Na mapu již nakoukáme, jako na odraz krajiny, ale jako na samotnou krajinu, zpravidla rozšířenou o nové vrstvy. Tento posun můžeme přičíst pravě informační revoluci, jak ji definuje Luciano Floridi. Ten také poukazuje na paradox, ke kterému se blížíme, nejsme-li přímo u něj. Dříve nemyslitelné věc, mapa v měřítku 1:1 se v infosféře stává realitou. Z fikce, o které psali Borges a Eco, se stala každodenní všednost.

Projekt InformationMapReference staví na tomto redefinovaném pojmu mapování. Virtuální menhir, generovaný z neznámých a cizích fotografií, jež hrají roli reference, tedy mapy, ke skutečnému objektu, se stal zcela novým elementem, spíše než referencí na fotografické odkazy ke skutečnému prapůvodu.

Nejmodernější technologie prostorového skenování je konfrontována s tím, chtělo by se říct, zcela nejvšednějším – stromem, květinou, kusem krajiny. Nedokonalostí procesu vzniká nový element, nová krajina.

Fotografie snažící se zachytit pohyb, naráží na své limity. Se závěrkou není možné diskutovat. Zachycení pohybu, ve smyslu, postupného exponovaní různých částí prostoru v odlišný čas, je opět možné pouze až technologií skenování prostoru a objemu.

Práce je pojatá více jako experiment než striktní sdělení. Cílem bylo zpracovat téma mapy, mapování, informace, a především jejich reference. Fotografie je často popisována pravě jako referenční činitel.

Loop

“Loop” is an abstract sculpture by Hugo Demartini originally located in Prague at Till's square. It was removed during reconstruction in 2010 without any professional consultation and ended up abandoned next to a nearby building. Removing valuable sculptures from public space is a phenomenon that I am deeply interested in. I want to examine other forms and ways of interpreting these unique objects. Putting a sculpture into various realities can reveal new relations between an object and its surroundings. Whether it is a reality of the past, the future, or augmented reality, the medium of photography can significantly help in this experiment.

Mojí doménou je .digital

Věnuji se pohyblivému obrazu, fotografii, livestreamingu, virtuální realitě a novým médiím obecně.

I proto tato platforma zahrnuje jak volnou tvorbu, tak užité / komerční projekty.

Pracuji sám i skupinově. Na livestreamech pracuji v rámci maam.media.

Kontakt:

mail: production@adamkacha.digital
ig: @adam__kacha

Adam Kácha
Vysokoškolská 1007/46
165 00 Praha
Česká republika
IČO: 09498583

© 2022 Adam Kácha